บริการปิดงบการเงิน บริษัทจำกัด สมาคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและองค์กรต่างๆ

ตรวจสอบบัญชี การเงินของกิจการและเรื่องภาษี

ปิดงบการเงิน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
รับปิดงบการเงิน 
ดอทคอม

ให้บริการงานด้าน บัญชี งบการเงิน แบบครบวงจร
(One Stop Service Accounting)

ทราบกันดีว่า ทุกๆ สิ้นปี 31 ธันวาคม นิติบุคคลจะต้องปิดงบการเงิน เพื่อ นำส่ง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีระยะเวลากำหนดรับงบการเงิน หากยื่น เกินกำหนด ก็จะก่อให้เกิด ค่าปรับต่างๆ และยังส่งผลกระทบด้านอื่น ตามมา เช่น บางบริษัท อาจจะเป็นต้องใช้งบการเงินในการยืมกู้สินเชือต่างๆ หรือใช้ประมูลงานราชการซึ่งจำเป็นต้องใช้งบการเงิน ประกอบ ดังนั้น บริษัท ยินดีที่จะให้บริการ ปิดงบการเงินให้กับ นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลหมู่บ้าน โรงเรียน ฯลฯ การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ใบทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) หน้าที่การยื่น แบบแสดงรายได้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ ให้ยื่น ภายในสินเดือน มีนาคม ของทุกปี ซึ้งของดีคือ ผุ้ประกอบการสามารรถใช้เอกสารการเสียภาษี เป็นเอกสารประกอบการยืมกู้ของสินเชือได้ เพราะสถาบันการเงินจะขอหลักฐานที่แสดงว่ามีรายได้

"รับปิดงบการเงิน.com บริการเริ่มตั้งแต่การให้ คำแนะนำในการเลือกประเภทจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ทำบัญชีรายเดือน การวางแผนกำหนดชำระภาษี ปิดงบการเงิน จนถึง ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่ง กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ให้ทันตามเวลากำหนด โดยให้ลูกค้าเสียภาษี น้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด"

“การปิดงบการเงิน”

เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจห้ามลืมเด็ดขาด!!!

 

 

“ปิดงบการเงิน” คำพูดติดปากของนักบัญชีที่ได้ยินกันบ่อยเมื่อถึงฤดูกาลสิ้นรอบบัญชี และเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ นิติบุคคลทั้งหลายต้องปฏิบัติ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร โดยปกติแล้ว นิติบุคคลอย่าง บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องทำการปิดงบการเงิน พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ งบดุลต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนั้นเอง และควรที่จะต้องมีการจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดส่งงบการเงินตามกำหนด ถ้าหากนิติบุคคลนั้นๆ ไม่ทำการส่งงบการเงิน ก็จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย

หากไม่ส่งงบดุลหรือปิดงบจะมีผลอย่างไร?

"เห็นไหมว่าบริษัทที่ไม่ทำตามก็จะมีกฎหมายไว้ลงโทษเช่นกัน ฉะนั้นควรปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ธุรกิจก็จะราบรื่น"

เจ้าของธุรกิจจะได้อะไรจากการปิดงบการเงิน?

แม้เจ้าของธุรกิจจะไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี แต่งบการเงินช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจรู้เรื่องที่จะเอาไปวางแผนธุรกิจต่อได้ คือ

• รู้เส้นทางการเงินของธุรกิจจากบัญชีซื้อ - ขาย - จ่าย - รับ

จ่ายอะไรไปมากที่สุด ขายอะไรได้มากที่สุด และประเมินต่อได้ว่าจะเอากำไรที่ได้ไปลงทุนกับอะไรต่อ


 

• รู้จำนวนสินค้าและบริการ

รู้สต็อกว่ามีของเท่าไหร่ สินค้าไหนขายได้ ต้นทุนจมไปกับสินค้าชนิดไหนแล้วจะหาทางนำไปสู่รายได้ได้อย่างไร


 

• รู้รายการค้างรับ - ค้างจ่าย เพื่อหาทางบริหารเงิน

ค้างรับ คือขายไปแล้วยังไม่ได้เงิน ยกตัวอย่าง ทำโปรเจคให้ลูกค้าหนึ่งงาน แต่ผ่านไปแล้วครึ่งปีลูกค้ายังไม่จ่าย เจ้าของธุรกิจก็จะประเมินได้ว่าจะทำยังไงต่อ ส่วนค้างจ่ายคือ เราซื้อของมาแต่ยังไม่จ่าย เลยมีเจ้าหนี้เยอะ เจ้าของธุรกิจก็ต้องหาทางว่าจะหาทุนมาจ่ายหนี้ได้ยังไง

• รู้สินทรัพย์ในกิจการของตัวเองมีเท่าไหร่และเกิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่

ซึ่งการจัดทำงบการเงินนั้นเป็นปัญหาที่หลายๆ บริษัทมักจะพบเจอ คืออาจไม่ได้ทำต่อเนื่อง หรือไม่มีนักบัญชีประจำ หรือแม้แต่ธุรกิจบางประเภทเจ้าของไม่มีพื้นฐานด้านงานบัญชี จึงทำให้เริ่มต้นไม่ถูก แต่คุณมาถูกทางแล้ว เพราะ ปิดงบการเงิน.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านรับทำบัญชี เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการทุกราย ที่อยู่ในความดูแลงานบัญชี เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ความมั่นคงทางธุรกิจให้กับทุกๆ SME ให้เริ่มต้นและอยู่รอดด้วยสโลแกนที่ว่า “คุณอยู่ได้ เราก็มีงานทำ” เรากล้าพูดได้เลยว่า เราเป็นผู้บริการงานด้านบัญชีแบบครบวงจร (One Stop Service Accounting) และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน บริการเริ่มตั้งแต่การให้ คำแนะนำในการเลือกประเภทจดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี ทำบัญชีรายเดือน การวางแผนกำหนดชำระภาษี ปิดงบการเงิน จนถึง ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่ง กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ให้ทันตามเวลากำหนด โดยให้ลูกค้าเสียภาษี น้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด ปิดงบการเงิน.com ทำงานภายใต้ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ที่เป็นมากกว่าสำนักงานบัญชี สิ่งที่เราให้ จะมีมูลค่ามากกว่าค่าบริการที่ได้รับ เรารับปรึกษางานบัญชีทุกรูปแบบ เราให้ได้เพราะเราขาย “ประสบการณ์” ประสบการณ์ที่ผู้บริหารหลายท่านต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่เรายินดีเป็นที่ปรึกษา เพราะเราต้องการให้ธุรกิจของท่านเติบโต และดำเนินไปด้วยความราบรื่นด้วยดีตลอดไป

ปิดงบการเงิน.com เป็นผู้ให้บริการด้านรับทำบัญชี เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในการทำงาน เนื่องด้วยผู้บริหารหลายท่าน มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการบริหาร การตลาดยุคใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการทุกราย ที่อยู่ในความดูแลงานบัญชี เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ความมั่นคงทางธุรกิจให้กับทุก ๆSME ให้เริ่มต้นและอยู่รอด ด้วย สโลแกน ที่ว่า “คุณอยู่ได้ เราก็มีงานทำ” เรากล้าพูดได้เลยว่า “เราเป็นผู้บริการงานด้านบัญชีที่ครบวงจร และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ใช่การจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือจดห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่เป็นเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดทำบัญชี มากกว่า การดูแลให้ธุรกิจอยู่รอดในแต่ละปี ทำอย่างไรถึงจะมีงานตลอด ขายของได้ตลอด มียอดขายดี สิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากกว่าแค่การทำบัญชีทั่วๆไป คือ “คำปรึกษา” ซึ่งทางบริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นมากกว่าสำนักงานบัญชี สิ่งที่เราให้ จะมีมูลค่ามากกว่าค่าบริการที่เราได้รับ เราให้ได้เพราะเราขาย “ประสบการณ์” ประสบการณ์ที่ผู้บริหารหลายท่านต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่เรานำมาถ่ายทอดให้ท่านฟรี เพียงเพราะเราต้องการให้ธุรกิจของท่านเติบโต และดำเนินไปด้วยความราบรื่นด้วยดีตลอดไป

“เลือกประสบการณ์ที่ดี ให้ปิดงบการเงิน.com ดูแลธุรกิจคุณ”

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี


บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี รายเดือน (Accounting and Tax Service)

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้ ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 )
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 ภพ.36)
 • บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม
 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี วางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร และวางแผนภาษีเพื่อให้กิจการของท่านประหยัดภาษี

call-0836225555

บริการให้คำปรึกษา
ปัญหาการปิดงบการเงิน

 • ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยยื่นงบการเงิน
 • ไม่ปิดงบการเงินหลายปี
 • มีจดหมายติดต่อจากกรมสรรพากร
 • มีจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มีจดหมายจากสำนักงานตำรวจ
 • ได้รับจดหมายตรวจสภาพกิจการ
 • เป็นตัวแทนชี้แจงเรื่องภาษี แทนผู้ประกอบการ
 • บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้าน / ปี

บริการตรวจสอบบัญชี


บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี (Audit Service)

 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
 • จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่าานระบบ DBD e-Filing

การเลือกใช้ผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี

การที่เราจะเลือก ใครสักคนมาดูแลงานด้านภาษี และบัญชี ควรจะใส่ใจในรายระเอียดของบริการ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของสำนักงาน ช่องทางการติดต่อ เวลาที่เราต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ วิธีแก้ปัญหา ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ดีเพียงใด เพราะธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาด้วยมือของเราเองย่อม มีความหมาย ความสำคัญกับเรา SME ในต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับเรื่อง บัญชี ภาษี อย่างมาก ต่างกับ SME ไทย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญ จะมุ้งเน้นไปที่การตลาด การขาย จนลืม เรื่องบัญชีและภาษี ทำให้เกิดปัญหา ต่อเนื่องจนอาจทำให้สุดท้ายต้องปิดตัวลงอย่างง่ายดาย เนื่องจากงาน บัญชี และภาษี เป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่มีวันจบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คนที่จะดูแลก็ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันต่อเหตุการณ์ คอยติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพื่อจะได้ วางแผนการเสียภาษี ให้ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี สามารถสรุปเป็นข้อๆดังนี้

 1. สถานที่ตั้งสำนักงาน ควรมีที่ตั้งที่แน่นอน มั่นคง ติดต่อได้สะดวก ควรจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
 2. นโยบายการบริหาร ความรวดเร็วของข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ที่ทันสมัย
 3. บุคลากร มีความรู้ มีประสบการณ์ มากน้อยเพียงใด ควรมี หลายๆฝ่ายเพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ครบวงจร
 4. ให้เข้าไปดูระบบการทำงานของสำนักงาน ดูจำนวนพนักงาน ถามถึงจำนวนลูกค้า เพื่อดูสัดส่วนการบริการ รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสาร การสำรองข้อมูลต่างๆ ว่าดีเพียงใด
 5. ถามถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ว่าเป็นใคร ทำงานร่วมกับสำนักงานประจำหรือไม่ ประสบการณ์ผู้สอบเป็นอย่างไรบ้าง

เราให้บริการทั่ว กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล / ต่างจังหวัด  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร : 083-622-5555 (คลิ๊กเลย)
รับปิดงบการเงินเขตบางบอน : รับปิดงบการเงินเขตทุ่งครุ : รับปิดงบการเงินเขตทวีวัฒนา : รับปิดงบการเงินเขตบางนา : รับปิดงบการเงินเขตคลองสามวา : รับปิดงบการเงินเขตวังทองหลาง : รับปิดงบการเงินเขตสะพานสูง : รับปิดงบการเงินเขตคันนายาว : รับปิดงบการเงินเขตสายไหม : รับปิดงบการเงินเขตหลักสี่ : รับปิดงบการเงินเขตบางแค : รับปิดงบการเงินเขตวัฒนา : รับปิดงบการเงินเขตลาดพร้าว : รับปิดงบการเงินเขตราชเทวี : รับปิดงบการเงินเขตดอนเมือง : รับปิดงบการเงินเขตจอมทอง : รับปิดงบการเงินเขตสวนหลวง : รับปิดงบการเงินเขตคลองเตย : รับปิดงบการเงินเขตประเวศ : รับปิดงบการเงินเขตบางคอแหลม : รับปิดงบการเงินเขตเขตจตุจักร : รับปิดงบการเงินเขตบางซื่อ : รับปิดงบการเงินเขตสาทร : รับปิดงบการเงินเขตบึงกุ่ม : รับปิดงบการเงินเขตดินแดง : รับปิดงบการเงินเขตบางพลัด : รับปิดงบการเงินเขตราษฎร์บูรณะ : รับปิดงบการเงินเขตหนองแขม : รับปิดงบการเงินเขตภาษีเจริญ : รับปิดงบการเงินเขตบางขุนเทียน : รับปิดงบการเงินเขตบางกอกน้อย : รับปิดงบการเงินเขตตลิ่งชัน : รับปิดงบการเงินเขตคลองสาน : รับปิดงบการเงินเขตห้วยขวาง : รับปิดงบการเงินเขตบางกอกใหญ่ : รับปิดงบการเงินเขตธนบุรี : รับปิดงบการเงินเขตพญาไท : รับปิดงบการเงินเขตสัมพันธวงศ์ : รับปิดงบการเงินเขตยานนาวา : รับปิดงบการเงินเขตลาดกระบัง : รับปิดงบการเงินเขตมีนบุรี : รับปิดงบการเงินเขตพระโขนง : รับปิดงบการเงินเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : รับปิดงบการเงินเขตปทุมวัน : รับปิดงบการเงินเขตบางกะปิ : รับปิดงบการเงินเขตบางเขน : รับปิดงบการเงินเขตบางรัก : รับปิดงบการเงินเขตหนองจอก : รับปิดงบการเงินเขตดุสิต : รับปิดงบการเงินเขตพระนคร

โทรหาเราเพื่อปิดงบการเงิน